Македонски English  Агенција за недвижности
075 445-667 продажба    
075 424-130 издавање